Planujemy. Projektujemy. Budujemy.

Przygotowujemy inwestycję pod klucz”,  tj. doradzamy wybór optymalnego wariantu pod względem technicznym i ekonomicznym, realizujemy inwestycję zgodnie z opracowaną przez nas dokumentacją projektową, pozostawiając inwestorowi jedynie komfort odbioru kompleksowo wykonanej usługi. Zaufaj nam.

Telekomunikacja

 • sieci szerokopasmowe
 • kanalizacja kablowa
 • linie optotelekomunikacyjne
 • linie miedziane
 • monitoring wizyjny
 • telewizja kablowa
 • kanały technologiczne

Elektroenergetyka

 • linie kablowe nN i SN
 • linie napowietrzne nN i SN
 • sygnalizacja świetlna
 • oświetlenie uliczne
 • oświetlenie placów i boisk
 • iluminacja obiektów
 • odnawialne źródła energii

Telematyka drogowa

 • znaki i tablice zmiennej treści
 • stacje meteorologiczne
 • odcinkowe pomiary prędkości
 • ważenie pojazdów w ruchu
 • stacje pomiaru ruchu
 • łączność alarmowa
 • systemy informacji pasażerskiej